โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายปริษกร จรนิเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสอ๊อต ธุระสุข
ลูกจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)
 
น.ส. ดวงใจ ประสมสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(โยธา)
 
นายสุริยา นาคแท้
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร.044-249186
E-mail:admin@cheewan.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology