กองการศึกษา

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

นายกฤตฐิญพงษ์ สีเผือก

นายกฤตฐิญพงษ์ สีเผือก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)