กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

15 มิ.ย. 66

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการใกล้บ้านท่าน
💉โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานจะลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2566 ในชุมชนเขตตำบลชีวาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่ให้เกิดการติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน และเป็นการควบคุมไม่ให้มีการระบาดในท้องถิ่น
…ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน…