กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนตำบลชีวาน

26 มิ.ย. 67

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ สินสวัสดิ์ มอบหมายให้นางเสาวนีย์ เสริมนอก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนตำบลชีวาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะโดยหมู่บ้าน ตามหลัก 3 ช. การรณรงค์สร้างจิตสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนตำบลชีวาน
ณ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา