ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ (กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจำปี 2566

14 ธ.ค. 65

ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลชีวาน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ (กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน