ขอเลื่อนประกาศการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :