คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

07 พ.ย. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :