คณะผู้บริหาร อบต.ชีวาน กองสวัสดิการสังคมต้อนรับคณะกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมและมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม ให้แก่นางหอม อ่อนภูเวียง

18 ม.ค. 62