จิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด พื้นที่ตำบลชีวาน

25 มี.ค. 67