ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านซาด-บ้านกระถิน บ้านซาด หมู่ที่ ๖ ตำบลชีวาน จำนวน ๑๔๒ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

18 ก.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :