ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านซาด-บ้านกระถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :