ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน และคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

07 ต.ค. 64