ประกาศขอบเขตงานโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านซาด-บ้านกระถิ่น บ้านซาด หมู่6 ตำบลชีวาน

07 ก.ย. 66