ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

25 พ.ค. 66

กำหนดสมัยประชุม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :