ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )

30 พ.ค. 65

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี