ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

29 ก.ย. 66

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง