ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-๑.