ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

20 ก.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566