พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

25 ก.ค. 62