มารู้จักโรคบลูเซลโลซิสกันเถอะ

15 มิ.ย. 66

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) หรือโรคแท้งติดต่อ
เป็นโรคติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย “บรูเซลล่า (Brucella spp.)” พบได้ในสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สุนัข โดยการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่มีเชื้อ โดยเชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีแผล การติดต่ออาจเกิดโดยการรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมดิบจากสัตว์ที่มีเชื้อ หรือการติดต่อทางเดินหายใจจากแหล่งโรค
อาการ : ไข้เรื้อรังเป็นๆหายๆ เหงื่อออก หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดตามข้อ ข้ออักเสบ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด อัณฑะอักเสบ ตับม้ามโต มีตับอักเสบ บางลายอาจมีอาการทางระบบประสาท
ระยะฟักตัว : 2 – 4 สัปดาห์
วิธีการป้องกัน : ตรวจหาโรคในสัตว์ประจำทุกปี, ใช้ถุงมือยาง เมื่อสัมผัสกับสัตว์, ล้างมือหลังจับรกสารคัดหลังของสัตว์, หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
#โรคบรูเซลโลซิส
#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน