ระวังเด็ก ถูกสุนัขหรือแมวกัด เสี่ยงเป็นพิษสุนัขบ้า ต้นปีเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

03 เม.ย. 59