ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายยงค์-บริเวณคลองระหารสะแก หมู่9

17 พ.ย. 65