รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

24 พ.ค. 66

รายงานบันทึกประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-๒-ครั้งที่-๒-5-เมษายน