รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 ประจำปี พ.ศ. 2565

24 พ.ค. 66

รายงานบันทึกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-๒-ครั้งที่-1-9-มิ.ย.-