รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยวิสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่1)

05 ก.ค. 66

รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวานสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ลว 5 ก.ค.66