รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่1)

07 ส.ค. 66

รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวานสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว.7 ส.ค.66