ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.ชีวาน ประขจำปีงบประมาณ 2566

25 ต.ค. 65

ศุนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.ชีวาน ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ที่ดูแลและทำกายภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คนไข้จะได้รับการฟื้นฟู ลดการแออัดที่โรงพยาบาล คนไข้ไม่ต้องเดินทางไปไกล ทำให้มีผู้ป่วยสุขภาพดีขี้น สามารถใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.ชีวาน ให้บริการ ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพิมาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน