สารปนเปื้อนในอาหาร อันตรายใกล้ตัว

18 ก.ค. 66

6 สารปนเปื้อนในอาหาร อันตรายใกล้ตัว อัตรายแค่ไหน เราจะหลีกเลี่ยงสารอันตรายเหล่านี้ได้อย่างไร ไปชมพร้อมกันค่ะ
#คุ้มครองผุ้บริโภค