สื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

15 มิ.ย. 66

การคลอดก่อนกำหนด เสี่ยงอันตรายแค่ไหน รู้ทุกเรื่องก่อนสายเกิน

#สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/12CYpFTFuMEmZl5LZBhGbKuQcJsZLM9O2?usp=share_link