องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน นำโดย นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซาด เดินขบวนประชาสัมพันธ์ “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

05 ก.ค. 67