อบต.ชีวานร่วมกับ อ.พิมาย,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,กาชาดพิมาย,ชาวบ้านตำบลชีวานร่วมกันสร้างบ้านให้กับ น.ส.ชัชนันท์ แก้ววรรณรัตน์ ผู้พิการ ม.5 บ้านทับควาย ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

14 มิ.ย. 61