เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก ( War Room ) ระดับหมู่บ้าน

04 ต.ค. 66

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสริมนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอพิมาย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก ( War Room ) ระดับหมู่บ้าน ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านชีวาน หมู่ที่ 1 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอพิมาย จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะไข้เลือดออกบ้านชีวาน หมู่ที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ ศาลาประชาคมบ้านชีวาน ทั้งนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร