แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

05 ก.พ. 67

วันจันทร์ ที่ 22 – 31 มกราคม 2567 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบหมายให้นางสมมาตร ภาคกลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ลงพื้นที่ตำบลชีวานสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
#กองสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม