โครงการการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมบ้านสวย เมืองสุข บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่10 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.ค. 65