โครงการการบริหารจัดการขยะ (กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจำปี 2566

19 ธ.ค. 65

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะ (กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ