โครงการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง

24 ม.ค. 65

โครงการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง

จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :