โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

15 ก.ย. 65

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบหมายให้นายสมพัฒ สินสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน และคณะผู้บริหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้นายจักรกฤษณ์ สิงห์โต บ้านทับควาย หมู่ 5 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2565