โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชีวาน

08 เม.ย. 65

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 นายพงษ์  สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชีวาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้สูงอายุและผู้นำในเขตพื้นที่ตำบลชีวานเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน ผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์เรื่องการนวดกดจุด การปรับพฤติกรรมการกิน