โครงการวัด ประชา รัฐ

18 ส.ค. 66

วันที่ 18 สิงหาคม  2566 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน กล่าวต้อนรับ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่” ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบลชีวาน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารตำบลชีวาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และบูรณาการกับโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกผักสวนครัวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”(การปลูกไม้ผล) และกิจกรรมสุดท้ายมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ในระบบ TPMAP 2566 ในพื้นที่ตำบลชีวาน จำนวน 3 ครัวเรือน ณ วัดป่าสรวงเจริญธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา