โครงการสร้างธรรมะร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

08 ก.ย. 66

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต พุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนในตำบลชีวาน ร่วมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ ตามโครงการสร้างธรรมะร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ณ วัดชีวาน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครรชสีมา