โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

16 ส.ค. 66

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กในเขตพื้นที่ อบต.ชีวานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน ณ วัดบ้านดอนเขว้า ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา