โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ส.ค. 65

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ (หลักสูตรขนมไทย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน