โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ส.ค. 65