โครงการส่งเสริมเด็กไทยฟันดี ด้วยการกินผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพปากและฟัน

18 มิ.ย. 65

โครงการส่งเสริมเด็กไทยฟันดี ด้วยการกินผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพปากและฟัน
โรงเรียนบ้านทับควาย ตำบลชีวางน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยฟันดี ด้วยการกินผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพปากและฟันขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน