โครงการอบรมเครือข่าย SRRT Chevan เคลื่อนที่เร็ว สู้ภัยโรคติดต่อ

08 ส.ค. 65

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเครือข่าย SRRT Chevan เคลื่อนที่เร็ว สู้ภัยโรคติดต่อ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :