โครงการออกกำลังกายบาสโลบเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลชีวาน

10 ก.ย. 65

โครงการออกกำลังกายบาสโลบเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลชีวาน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชีวาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานจัดโครงการออกกำลังกายบาสโลบเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลชีวานขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน

ได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :