โควิด ป้องกันด้วยมาตรการ DMHT ♦️ Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ♦️ Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง/แออัด/อากาศไม่ถ่ายเท ♦️ Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ♦️ Testing ตรวจ ATK เมื่อมีอาการโรคทางเดินหายใจ

30 ก.ย. 65