โรคที่เกิดจากยุงลาย

04 ส.ค. 66

3 โรค ที่มากับยุงลาย ป้องกันได้ ด้วย 3 เก็บ
3 โรค
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3 เก็บ
✅เก็บบ้าน
✅เก็บขยะ
✅เก็บน้ำ
ที่มา กรมควบคุมโรค