ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

หมู่ที่ 6  ต.ชีวาน  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  30110

โทร 08 1266 0012 โทรสาร 044-002141

E-mail : admin@cheewan.go.th