รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

31 มี.ค. 66

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566