สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2565

04 ม.ค. 66